Ditë e veçantë për ansamblin “TROJET”, në mbledhjen e kryesisë vendoset që dega e ansamblit Vatra Winterthur të bëhet e pavarur dhe të themelohet ansambli “TROJET”.