Project Description

Në kët mbramje ansambli “TROJET ” është prezentuar para shum komuniteteve në festen e popujve me valle burimore nga të gjitha Trojet Shqiptare .
Ansambli ” TROJET ” është bartës i denjë i kulturës, traditës dhe i indentiteti shqiptare në Zvicer