Në këtë mbrëmje, gjegjësisht në programin ndërkulturor të DITËS SË POPUJVE, Ansambli “TROJET ” është prezentuar para shumë komuniteteve me valle burimore nga të gjitha trojet shqiptare .
Ansambli ” TROJET ” është bartës i denjë i kulturës, traditës dhe i identitetit shqiptar në Zvicër.